+420 775 666 681
Přejít na kalkulaci

 

80.jpg

 

Pro izolaci a revitalizaci ploché střechy je systém izolační pěny Foam-Lok 2800Foam-Lok 3000 naprosto ideálním řešením. Mezi stěžejní přednosti patří celistvá izolační vrstva bez nutnosti mechanického kotvení (hydroizolační vrstva) a vysoké izolační hodnoty. Střešní izolace jsou výhodné i z hlediska jiných faktorů - mají například výjimečnou pevnost v tlaku, nízkou hmotnost, trvanlivost, odolnost proti poryvu větru apod. Střešní pěny Foam-Lok™ splňují přísné požární a stavební normy - jsou klasifikovány třídou A1 podle­ ČSN EN 13501-1 (reakce na oheň), dále v požárně nebezpečných prostorech značením BROOF (t3).

FL 2800 - text 2

 

Polyuretanové střešní izolace Foam-Lok 2800 a Foam-Lok 3000 se aplikují nástřikem dvousložkové směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí izolace expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, celistvou vrstvu, která nemá žádné spoje. Polyuretanová střešní izolace tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Následkem expanze vznikne tepelně izolační vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě bez nutnosti mechanického kotvení. Tento střešní systém lze použít jak na nové, tak na stávající ploché střechy.
2800_2Díky nízké hmotnosti polyuretanová střešní izolace Foam-Lok její aplikace nijak nezatěžuje střešní konstrukci, proto se často využívá při opravách. Stříkaná polyuretanová pěna se pro své izolační účely používá již více než 35 let.

Po nástřiku izolační pěny Foam-Lok™ na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je žádoucí aplikovat ochrannou vrstvu pružného nátěru THERMOFLEX 1000 s možnosti příměsí břidlicových granulí. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze v rámci běžné údržby bez problémů chodit.

Výhody stříkané střešní izolace Foam-Lok™

 • nenasákavá vodu
 • celoplošná
 • lehká, nezatěžuje střechu
 • bezespará vrstva
 • vytváří vzduchotěsnou tepelně izolační vrstvu po celé ploše střechy
 • kompaktní vrstva bez netěsností a spojů
 • vysoké izolační hodnoty / rychlá návratnost investice díky sníženým nákladům za energii
 • vysoká přilnavost a odolnost vůči větru
 • nízká hmotnost a vysoká pevnost
 • 100% hyroizolačni vrstva
 • možnost použití na stávající střešní plášť
 • dlouholetá životnost
 • nízké náklady na údržbu
 • nevyžaduje mechanické kotvení

2800_3

Příprava povrchu střechy

Pro správnou aplikaci stříkané střešní pěny Foam Lok na plášť je důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik  pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny. Často je zapotřebí odstranit část nebo celou stávající střešní izolaci, aby bylo možné pěnu aplikovat na čistý povrch, který je pro nástřik naprosto nezbytný. Tento typ izolace vyžaduje pouze jednoduchou údržbu (interval pro opravu či nový nátěr je 10 – 15 let). V případě správné údržby střešní izolace vydrží kvalitní střešní pěna 50 i více let.

2800_4Jakmile je povrch řádně připraven pro nástřik střešní pěny Foam-Lok ,  je složka „A“ a „B“ upravena ve speciálně navrženém míchacím přístroji. Napumpovaná směs se zahřeje na požadovanou teplotu a smíchá v požadovaném poměru. Tyto dvě kapalné složky zůstávají po celou dobu, kdy proudí z přístroje ohřátými hadice ven do stříkací pistole, oddělené. Smíchají se až ve stříkací pistoli, pomocí níž se provádí nástřik na podkladovou vrstvu. Nástřik montážní pěny se provádí na konkrétní tloušťku. Stříkaná izolační pěna Foam-Lok™se obvykle nanáší ve vrstvách o tloušťce 1,27 mm – 2,54 mm. U střech, jejichž konstrukce nebo sklon vyžaduje aplikaci silnější vrstvy, se nástřik provádí v několika vrstvách. Stříkaná izolační pěna se nanáší jako kapalina, pěna expanduje během několika sekund na 30ti-násobek, za pár minut je nástřik plně pochůzný.

Správná aplikace střešní pěny Foam-Lok2800 je také podmíněna vhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami. Podobně jako u jiných střešních izolačních systémů, izolační pěnu Foam-Lok2800 není možné mimo jiné například aplikovat na mokrou nebo vlhkou podkladovou vrstvu, protože by se značně snížila její přilnavost a systém by zcela jistě nefungoval dokonale.

FL2800 - Text


Oblast použití FL 2800, FL 3000


Izolace ploché střechy

Kompaktní izolační vrstva

Izolace bez nutnosti mechanického kotvení

Dokonálá hydroizolační schopnost

Vinikající pevnost v tlaku

Nízká hmotnost

Vysoká odolnost povětrnostním vlivům

Izolace podlah

Izolace automobilů (nákladního prostoru)

Izolace rozvodu vody, topení, elektroinstalace atd.

Izolace v chladírenském průmyslu (lednice, mrazáky)

Velice rychlá aplikace při nízkých nákladech

Úspora až 60% nákladů na energie